Boembaloe werkt samen met Kober kind aan huis

Kober ondersteunt gastouders zoals Boembaloe met kinderopvang. Voor deze samenwerking moet de gastouderopvang goedgekeurd zijn door de GGD en geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hier voldoet Boembaloe dus ook aan. Verder inspecteert de GGD ook jaarlijks Kober en Boembaloe om de kwaliteit en de veiligheid van uw kind te garanderen. 

Bezoek de website van Kober.